giấc mơ về ngỗng

Điều bất ngờ gì đến khi mơ thấy ngỗng?

Mơ thấy ngỗng đi trên cỏ là bạn đang có một kỳ vọng lớn vào sự nghiệp, bạn mong muốn mình đạt được thành công.